Algemene Verordening Gegevensbescherming

Athys, schoonheidssalon gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30098182, verklaart (persoons)gegevens op te nemen ten behoeve van onderstaande:

  • naam en telefoonnummer en eventueel het emailadres en adres van de client om contact op te kunnen nemen.
  • de producten die tijdens een behandeling zijn gebruikt om naslag te kunnen plegen in verband met eventuele allergische reacties en voortgang en effectiviteit van de behandelingen.
  • de kosten van de behandeling.
  • het versturen van een nota via email of whatsapp (indien gewenst).
  • het vastleggen van persoonlijke informatie voor zover deze nodig is voor de behandelingen (medicatie, zwangerschappen, ziektes, stress gerelateerde aandoeningen e.d.).
  • sporadisch een foto om voor en na een behandeling vast te leggen. Deze worden gelijk met u gedeeld.

Bovenstaande gegevens worden verwerkt op mijn computer en vervolgens in een beveiligde cloud bewaard. Informatie over de behandelingen staan niet op het internet.

Cliënten die de salon niet meer bezoeken worden 7 jaar in dit systeem bewaard. Dit is dezelfde termijn als gegevens die voor de belastingdienst bewaard moeten worden. Administratie ten behoeve van de belastingdienst bevat mogelijk cliëntgegevens.

Cliënten kunnen echter wel te allen tijde verzoeken om hun gegevens uit de salon administratie te laten verwijderen.

Toestemmingsverklaring

Het vastleggen van mijn persoonsgegevens bij Athys ten behoeve van het kunnen geven van behandelingen en het verkopen van cosmetische producten.
(voor cliënten van 16 jaar of ouder)

– Ik ben door Athys in een gesprek en via een formulier d.d. [datum] op de hoogte gebracht van welke persoonsgegevens over mij worden vastgelegd , de wijze van vastleggen, wat er met mijn persoonsgegevens gebeurt en hoe mijn privacy wordt gewaarborgd

– Ik geef uit vrije wil eenmalig en tot wederopzegging toestemming om de volgende gegevens vast te laten leggen door Athys:

Naam: ja/nee

Adres: ja/nee

Email adres: ja/nee

Vaste telefoonnummer: ja/nee

Mobiele telefoonnummer : ja/nee

Persoonlijke gegevens die overeenkomen met de aard van de behandelingen en of aanschaf van producten : ja/nee

Het delen van nota’s via email: ja/nee

Het delen van nota’s via whatsapp: ja/nee

Het maken of veranderen van afspraken via email: ja/nee

Het maken of veranderen van afspraken via whatsapp: ja/nee

Het maken van foto’s: ja/nee

Plaats:

Datum: ___ /___ /___

Linda Ham/ Athys

Naam van de cliënt:

 

Handtekening Athys:

 

                                                            Handtekening cliënt:

 

Gepubliceerd door Huidverzorging Athys

Natuurlijke huidverzorging voor u op maat gemaakt.